Niniejszy WebQuest powstał w ramach realizacji projektu:
"Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu", więcej informacji link


Został zrealizowany w Szkole Podstawowej w Księżynie w klasie IVB (link)