Ewaluacja


                                                          W zadaniu oceniane będą:

Oceniane
1pkt
2pkt
3pktOcena
Liczba Punktów
5.0

4.5

4.0

3.5

3.0